Parodontologie

Péče o dásně a závěsný aparát zubu je samozřejmou součástí stomatologie. Důraz klademe na preventivní opatření, ale zároveň provádíme konzervační léčení a nezbytné parodontologické operace při větším stupni poškození parodontu. Provádíme i operace s vkládáním materiálu, který pomáhá nahradit vlastní poškozenou kost.

Parodontitida (paradentóza, paradentósa, parodontóza) je onemocnění závěsného aparátu zubuZub je v kostěném lůžku zavěšen na složitém systému vazivových vláken a může se velmi diskrétně při žvýkání pohybovat. Nedílnou součástí tohoto systému je i dobrý krčkový uzávěr – to je připojení okraje dásně ke krčku zubu. Pokud dochází k dlouhodobému poškozování tohoto systému, vzniká parodontitida. Celý proces začíná ulpíváním měkkých povlaků na povrchu zubu. Při neodstranění čištěním dojde k reakci – překrvení a zánětu dásní. Neléčený zánět postupuje podél zubu do závěsného systému a nakonec přechází na kost, která ubývá a zub se začne v lůžku nepřiměřeně kývat. Tento stav končí buď extrakcí, nebo samovolným uvolněním zubu.

14 příčin vzniku parodontitidy (laicky paradentózy, paradentósy, parodontózy):

 1. špatná hygiena či nesprávná technika čištění zubů,

 2. zubní povlaky a zubní kámen,

 3. kouření,

 4. kvalita a množství slin,

 5. celkový zdravotní stav,

 6. zlozvyky – kousání tužek, skřípání zuby,

 7. ortodontické anomálie, vady skusu a postavení zubů,

 8. odchylky v anatomickém uspořádání (připojení slizničních řas, mělké vestibulum),

 9. převislé výplně a nevyhovující protetické náhrady,

 10. dědičné dispozice,

 11. vlivy stresu,

 12. léky, které pacient užívá,

 13. ústní dýchání,

 14. sebepoškozování (např. piercing).

Možnosti léčby – nelze úplně vyléčit, ale průběh je možné významně zpomalit. Toho lze docílit správnou technikou čištění i mezizubních prostorů, pravidelným odborným odstraňováním zubního kamene i zpod okraje dásně, pečlivým stomatologickým ošetřením – výplně, korunky, můstky, snímací náhrady.

Následkem neléčeného onemocnění dásní – gingivitidy – je ústup okraje dásně z krčku zubu a tím jeho odhalení. Zuby jsou citlivé na studené a teplé a nelze opominout ani estetický problém, zvláště v předních úsecích chrupu. Tento stav lze ve většině případů řešit plastikami gingivy, které provádí parodontolog na specializovaném parodontologickém pracovišti. U velkých defektů je někdy nutné použít tzv. gingivální epitézu, což je vyjímatelná náhražka chybějící dásně, barevně přizpůsobená konkrétnímu pacientovi.

Kostěné defekty způsobené pokročilou parodontitidou (paradentózou, paradentósou, parodontózou) je možné řešit tzv. augmentací. Jde o aplikaci umělé kostní hmoty do předem připraveného a očištěného defektu a jeho následné překrytí zvláštní membránou. Ta zabraňuje průniku nežádoucích buněk do kostěné náhražky. Tato kostní výplň slouží jako podklad pacientovým kostním buňkám, aby rychleji vyplnila defekt.

Více odpovědí týkajících se parodontologie naleznete také zde. Na našem pracovišti se parodontologickým pacientům věnuje MUDr. Ivana Dranková, která má osvědčení v oboru parodontologie.

 

Zavolejte nám+420 221 595 000
Napište námrecepce@medical.pstrossova.cz
Najdete násPštrossova 10, Praha 1