Ošetření v analgosedaci

Doporučení před ambulantní anestezií

Strach z bolesti je hlavní důvod, proč lidé návštěvu stomatologa oddalují, a naopak bolest je to, co mnoho lidí do ordinací přivádí. Naši lékaři v takových situacích pracují se záměrem, aby zákrok pro vás nebyl zatěžující vůbec nebo co nejméně. V našem zdravotnickém zařízení (stomatologickém centru) můžete být ošetřeni stomatologem v hluboké analgosedaci nebo v celkové anestezii. 

Hluboká analgosedace

Jde o lékařský zákrok, který provádí náš smluvní anesteziolog se svojí anesteziologickou sestrou, kdy je vám do žíly aplikována uklidňující látka a zároveň silné analgetikum a při kterém je vám podáván medicinální kyslík tzv. ventimaskou. Vlivem podaných léků jste během výkonu klidní, zásah vás nebolí a často máte na stomatologický výkon úplnou nebo částečnou amnesii, tzn. že se na prováděný výkon nepamatujete. Během výkonu si sami spontánně dýcháte, stomatolog má s vámi kontakt, takže jste schopni reagovat na jeho oslovení, např. více otevřít ústa, polknout, otočit hlavou atd. 

Při hluboké analgosedaci bývá většinou aplikována i místní anestezie injekcí lokálního anestetika. 

Hluboká analgosedace je vhodná pro kratší stomatologické výkony, cca do 1 hodiny, a je velmi vhodná i pro bázlivé a neklidné (tzv. obtížně ošetřitelné) děti. 

Anesteziologický team umožňuje jednomu z rodičů dítěte být přítomen v ordinaci v úvodu hluboké analgosedace – dokud dítě neusne – a dále v době probouzení dítěte, aby po probuzení jako prvního uvidělo jednoho ze svých rodičů. Během samotného ošetření vyčkají rodiče dítěte v čekárně.

Během hluboké analgosedace jsou trvale monitorovány životní funkce anesteziologickými přístroji: krevní tlak, EKG křivka, dechová křivka, měření pulzu, měření nasycení hemoglobinu, krevního barviva, kyslíkem. Trvale je během stomatologického výkonu přítomen anesteziologický team (tj. lékař anesteziolog a jeho sestra). Po ukončení hluboké analgosedace jste schopni odejít v krátké době s doprovodem domů. 

Celková anestezie

Jde o lékařský zákrok, kdy jste uvedeni na krátkou dobu do umělého spánku, celková anestetika jsou aplikována do žíly, dostáváte větší dávku silných analgetik a anestetik, takže o stomatologickém výkonu vůbec nevíte, během výkonu jste intubováni, tzn. že do dýchacích cest máte zavedenu dýchací rourku, kterou je do plic vpravována anesteziologickým přístrojem směs kyslíku a oxidu dusného (rajského plynu). Po ukončení stomatologického zákroku jste postupně z celkové anestezie vyvedeni a probuzeni. Celková anestezie se podává s nejmodernějšími a rychle odbouratelnými anestetiky, takže i po celkové narkóze jste schopni v krátké době odjet s doprovodem domů. 

Je vhodná pro delší či dlouhé stomatologické zákroky, dále pro zákroky, kde potřebuje stomatolog, abyste byli v absolutním klidu a nepohnuli se, a dále i pro bázlivější klienty, kteří opravdu nechtějí o ošetření nic vědět a nechtějí si vůbec na nic pamatovat. 

Je samozřejmostí, že u celkové anestezie je opět přítomen po celou dobu profesionální anesteziologický team a že jsou kontinuálně (trvale) monitorovány životní funkce. Jste sledováni na nejmodernějším monitoru vitálních funkcí MAC 300, anestetika do žíly jsou podávána přesným elektrickým lineárním dávkovačem a anestezie je dále zajišťována špičkovým anesteziologickým přístrojem HOYER Cirrus Trans. Anesteziologický team trvale podává směs kyslíku a rajského plynu a je plně vybaven ke zvládnutí i eventuálních možných komplikací např. i defibrilátorem.

Zavolejte nám+420 221 595 000
Napište námrecepce@medical.pstrossova.cz
Najdete násPštrossova 10, Praha 1